خرید نبشی

فوریه 27, 2022
جدول وزن نبشی

جدول وزن نبشی

جدول وزن نبشی جدول وزن نبشی، اساسی ترین جدول برای تشخیص و شناخت نبشی ها می باشد و این جدول وزن کشی نبشی می تواند در […]
فوریه 27, 2022
نبشی2

نبشی

نبشی نبشی یکی از قطعات پر استفاده  در صنعت است که از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است و چنانچه طول این دو ضلع […]
پخش آهن آلات