خرید تیر آهن 18

فوریه 27, 2022
تیرآهن 18

تیرآهن 18

تیر آهن 18 تیر آهن 18 بخشی افقی هستند که برای حمایت از سازه ها توسط تنها عامل انحراف یعنی خمیدگی طراحی شده اند. تیرها از […]
پخش آهن آلات