خرید انواع تیر آهن

فوریه 27, 2022
تیرآهن

تیرآهن

تیر آهن تیر آهن  تکیه گاه افقی اصلی سازه ای است که از تیرهای کوچک تر پشتیبانی می کند. تیرها اغلب دارای بخشی از فلنج باربر هستند که توسط […]
پخش آهن آلات